Tin Mới CLB Golf

Announcement of applying Holiday Price on New Year holidays 2019/ Thông báo áp dụng giá ngày Lễ trong dịp Tết Dương Lịch 2019

Dear : Valued Members and Customers

 

Royal Golf Club wishes you a healthy, successful and happy in new year 2019

 

Royal Golf Club would like  to announce to all members and customers the tee up time and the fees applying for New Year holidays  as below:

 

1.   Period : from 29/12/2018  (Saturday) ~ to 01/01/2019 (Tuesday)

2.   Tee Up  time:

           + morning   : from 05:30am to 07:30am

           + afternoon : from 12:00pm to 16:00pm

3.   Golf fee: be applied Weekend, Holidays price

 

Thanks for your kind support and cooperation

 

Best regards!

…………………………………..

 

Kính gửi: Quý Hội viên và Khách hàng

 

CLB Golf Hoàng Gia kính chúc Quý Khách năm mới 2019 mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc

 

CLB Golf Hoàng Gia  xin trân trọng thông báo tới Quý hội viên và Khách hàng quy định về thời gian mở cửa và mức phí áp dụng trong dịp nghỉ lễ Tết Dương Lịch 2019.

 

1.   Thời gian : từ 29/12/2018 (thứ 7) đến hết 01/01/2019 (Thứ 3)

2.   Tee time:

+ buổi sáng : từ 5h30 – 7h30

+ buổi chiều: từ 12h00 – 16h00

3.   Mức phí áp dụng:  theo phí ngày Cuối Tuần, Lễ Tết

 

CLB rất mong nhận được sự ủng hộ, hợp tác của Quý Hội viên và Khách hàng

 

Xin chân thành cảm ơn!

Best, regard!


Nội dung khác