Tin Mới CLB Golf

Gải golf hội thao vietinbank 2015 thành công tốt đẹp

Ngày 01/08/2015, Câu Lạc Bộ Golf Hoàng Gia vinh dự tổ chức giải Golf Hội Thao Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam lần thứ IX năm 2015 - đây là lần đầu tiên VietinBank đưa bộ môn golf trở thành bộ môn thi đấu chính thức trong Hội Thao toàn hệ thống. Tham g....


Đại hội đảng bộ công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

Thực hiện kế hoạch 121-KH/TU ngày 15/10/2014 của Thị ủy Tam Điệp về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc khóa XII. Ngày 20/04/2015, Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2015-202....


Công ty PV-INCONESS triển khai nghị quyết đại hội đẩy mạnh hoạt động

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS đã và đang nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách triển khai nhiều công việc quan trọng, trong đó ngày 08/04/2013 tại trụ sở sân gôn Hoàng Gia đã tổ chức buổi lễ ra mắt Ban....


Tổng số 63 bài