Tin Mới CLB Golf

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN CUNG CẤP DỊCH VỤ / Changing time of providing service

THÔNG BÁO

VV: Thay đổi thời gian cung cấp dịch vụ

 

Kính gửi : Quý Hội viên, Quý Khách và Quý Đối tác

 

Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia xin gửi lời cảm ơn chân thành vì sự hợp tác, ủng hộ của Quý Hội viên, Quý khách và Quý đối tác trong thời gian qua.

 

Câu lạc Bộ golf Hoàng Gia xin thông báo tới Quý Hội viên và Quý khách và Quý Đối tác về việc thay đổi thời gian mở cửa cung cấp dịch vụ như sau:

 

NGÀY

THỜI GIAN CHƠI GOLF VÀ TẬP GOLF

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỂU

BUỔI TỐI

Thứ 2

Tee time từ 10:00

Kết thúc 18:00

Đóng cửa

Thứ 3

Tee- time từ 6:00

 

Kết thúc lúc 21:00

Thứ 4

Tee time từ 6:00

Kết thúc 18:00

Đóng cửa

Thứ 5

Tee time từ 6:00

 

Kết thúc lúc 21:00

Thứ 6

Tee time từ 6:00

Kết thúc lúc 18:00

Đóng cửa

Thứ 7

Tee time từ 6:00- 8:00

Từ 12:00

Kết thúc lúc 21:00

Chủ nhật

Tee time từ 6:00- 8:00

Từ 12:00 đến 18:00

Đóng cửa

 

Thời gian áp dụng từ ngày 25/03/2020 đến khi có thông báo mới.

 

Câu lạc bộ rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của Quý Hội viên, Quý Khách và Quý Đối tác. Xin vui lòng liên hệ bộ phận Booking 02293.787.440 để đặt trước các dịch vụ.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

CÂU LẠC BỘ GOLF HOÀNG GIA

 


 
 

notification

Refer to: Changing time of providing service

 

Dear Valued Members, Customers and Partners,

 

Royal Golf Club would like to express our sincere thanks for the cooperation and support of our members, customers and partners over the past time.

Royal Golf Club would like to inform you about changing service time as follows:

:

DATE

TEE TIME AND PRACTICING

 

MORNING

AFTERNOON

NIGHT GAME 

Monday

Tee time From 10:00

Finish at 18:00

Closed

Tuesday

Tee- time from 6:00

 

Finish at: 21:00

Wednesday

Tee- time from 6:00

Finish at 18:00

Closed

Thursday

Tee- time from 6:00

 

Finish at: 21:00

Friday

Tee- time from 6:00

Finish at 18:00

Closed

Saturday  

Tee time from 6:00- 8:00

From 12:00

Finish at: 21:00

Sunday

Tee time from 6:00- 8:00

From 12:00 to 18:00

Closed

 

Effective time from……25…….March, 2020 until issue new notification

 

We are looking forward to continuing to receive the support and cooperation of Members, Guests and Partners. Please contact for making reservation by  02293.787.440

 

Best regards!

 

 

ROYAL GOLF CLUB

 


 

공지사항

VV: 서비스 제공 시간 변경

 

친애하는: 회원님, 고객님 귀하의 파트너

그동안 회원님,고객님 파트너께서  로얄 골프 클럽을 믿고 협력해주셔서 진심으로 감사드립니다.

로얄 골프 클럽은 다음과 같이 서비스 제공의  시간을 변경에 대한 회원님,고객님 파트너를 알려 드립니다:

날짜

운동하는 시간 연습장 이용하는 시간

 

아침

오후

저녁

월요일

티타임 10시부터

18시까지 종료

 

휴무

 

화요일

티타임 6시부터

 

21시까지 종료

 

수요일

티타임 6시부터

18시까지 종료

 

휴무

목요일

티타임 6시부터

 

21시까지 종료

 

금요일

티타임 6시부터

18시까지 종료

 

휴무

 

토요일

티타임 6시부터  8시까지

티타임 12시부터

21시까지 종료

 

일요일

티타임 6시부터  8시까지

티타임12시부터  18시까지

휴무

 

 

적응시간:2020 0325 부터 추후 공지사항이 있을 때까지.

로얄 골프 클럽은 회원님,고객님 파트너의  협력을 부탁드립니다.골프를 예약 전화 번호02293.787.440 문의하십시오.

진심으로 감사드립니다!

 

                                                                                 로얄 골프 클럽Nội dung khác