Tin Mới CLB Golf

THƯ NGỎ THÁNG 10

THƯ NGỎ THÁNG 10

Kính gửi: Quý Hội viên và Khách hàng thân thiết,

 

Thay mặt Ban quản lý Câu lạc bộ golf Hoàng gia (BQL) golf Hoàng gia kính chúc Quý Hội viên và Khách hàng thân thiết sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa Quý Hội viên, trong thời gian qua BQL trân trọng cảm ơn tới các Hội viên đã hoàn thành nghĩa vụ Phí thường niên. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn 13,7 % số Hội viên vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của mình. Để đảm bảo tính công bằng cho tất cả các Hội viên BQL sẽ họp để đưa ra các chế tài bao gồm cả việc truất quyền Hội viên có thời hạn đối với các Hội viên chưa hoàn thành nghĩa vụ phí thường niên.

Ngay sau khi kết thúc chương trình “Golf Vui Cùng Hạ” BQL đã áp dụng gói ưu đãi mới cho các chủ thẻ Bạch Kim và Vàng do VietinBank phát hành. Áp dụng cho Hội viên, và các Golfer không phân biệt quốc tịch

Giảm 50% phí chơi golf, tối đa 1 triệu đồng/lần và tối đa 2 lần/ tháng cho Chủ thẻ Visa/Master/JCB hạng Platinum

Giảm 40% phí chơi golf, tối đa 800.000đồng/lần và tối đa 2 lần/ tháng cho Chủ thẻ Visa/Master/JCB hạng Gold

Để làm thẻ Ưu đãi nhanh, gọn  xin vui lòng liên hệ tại quầy lễ tân CLB

            Chi tiết các mức phí chơi golf xin vui lòng xem bảng phí trang đính kèm (bao gồm Caddie fee, green fee và 2 golfer chung 1 xe điện). Chúng tôi chắc chắn gói ưu đãi trên  sẽ làm hài lòng tới tất cả Quý Hội viên và Khách hàng thân thiết cũng như tất cả các Golfer chủ sở hữu các thẻ ưu đãi trên

Thời gian dự kiến giải CLB Golf Hoàng gia Mùa Đông sẽ dành cho 144 golfer đăng ký đầu tiên. Xuất phát đồng loạt lúc 12:00  thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2015. Kính mời toàn thể Quý Hội viên và Khách hàng thân thiết đăng ký tại quầy Lễ tân.

Trân trọng!

 

        THAY MẶT BAN QUẢN LÝ

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng                                  

    General Manager

Description: 2PV-INCONESS INVESTMENT CORPORATION

ROYAL GOLF CLUB                   

Yen Thang Commune, Tam Diep City, Ninh Binh

Tel: 0303.787.440/441.       Fax: 0303.787.442.

 

OPEN LETTER OCTOBER 2015

Dear valued members and loyal customers,

On behalf of Royal Golf Club Management, we would like to wish you health, happiness and success.

Royal Golf Club Management would also like to express our thanks to members who have completed the payment of annual dues. However, 13,7% of members have not paid the dues yet. To ensure the justice for all members, Management Board would meet and discuss to impose sanction on members that have not paid the annual fees, of which includes expelling the right of fixed-term members.

As soon as the Summer golf program ended, Management Board has applied new promotion packages for owners of Pletinum cards and Gold cards issued by Vietinbank. Promotion is applied for Members and Golfers of all nationalties.

50% reduced golf fees, up to 1 million VND per time and up to 2 times per month for the Owner of Platinum Visa/ Master/ JCB card.

40% reduced golf fees, up to 800.000 VND per time and up to 2 times per month for the Owner of Gold Visa/ Master/ JCB card.

To apply for promotion cards quickly and easily, please contact Reception.

For more information on golf fees, please see the table attached (including Caddie fee, green fee and 01 electric car shared by 02 golfers). We are sure that the above promotion packages will satisfy all our members and loyal customers as well as golfers owning promotion card.

The Winter Golf tournament will be for the first 144 registered golfers. 12 pm Shotgun Start on Saturday, November 14, 2015. Please kindly register at Reception.

Regards,

 

ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD

                                 General Manager

                               Hoang Manh HungNội dung khác