Quyền lợi hội viên

QUYỀN LỢI HỘI VIÊN HOÀNG GIA TẠI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

Là Hội viên CLB Golf Hoàng Gia, Quý Hội viên không chỉ được hưởng những chính sách ưu đãi CLB dành cho Hội viên mà còn được hưởng những chính sách ưu đãi hấp dẫn khác tại các đối tác liên kết của CLBNội dung khác