Thông tin khuyến mại

Ưu đãi dành cho Hội viên

Ưu đãi dành cho Hội viên


Khuyến mại xe đưa đón từ Hà Nội - Sân Golf Hoàng Gia

Chương trình ưu đãi đặc biệt: Không thu phí xe đưa đón Golfer tuyến Hà Nội - Sân Golf Hoàng Gia. (xe 16 chỗ cho nhóm 8 Golfer trở lên xe 29 chỗ cho nhóm 12 Golfer trở lên Đặt xe 0902 11 22 00 0303 787 868 / 0303 787 440/441


Tổng số 2 bài