Thông tin thẻ hội viên

THÔNG TIN THẺ HỘI VIÊN

I.                  Trách nhiệm và quyền hạn của hội viên sở hữu thẻ 1 năm

 

Article 2: Responsibilities and rights of Party B

a. Trách nhiệm/ Responsibilities:

1.                  Thanh toán khoản tiền là: 42,000,000 VNĐ (viết bằng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng) cho 01 thẻ Hội viên ngắn hạn 1 (một) năm.

      Paying membership fee: 42,000,000 VND (in written: Forty two million vnd)  for 01 Short- term Membership for 1 year

2.                  Thanh toán đầy đủ các khoản phí theo Quy định của Câu lạc bộ đúng thời hạn

Pay all costs as per Club’s policy in the appropriate time frame.

3.                  Tuân thủ Nội quy, quy định và điều lệ mà Câu lạc bộ golf Hoàng Gia đã phê duyệt hoặc sẽ sửa đổi lại, bổ xung hoặc điều chỉnh vào bất kể thời gian nào mà không phải báo trước trên nguyên tắc tôn trọng cao nhất quyền hội viên.

The Member agrees to abide by and be bound by the Club’s Policies, Rules & Regulations, as they now exist or may hereafter be revised, supplemented and/or amended at any time in the Company’s sole discretion, without prior notice..

4.                  Đồng ý để Câu Lạc Bộ có thể phải đóng cửa để nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc các tình huống cần thiết khác mà không được quyền khiếu nại liên quan đến đòi bồi thường phí bảo dưỡng thường niên hoặc các loại phí khác liên quan

The Club is eligible to close in case of upgrade, maintenance, repairing or other necessary circumstances and members are not to make any claim for compensation related to annual maintenance fee or other related fees

b. Quyền hạn/Rights:

1.                  Sở hữu và sử dụng thẻ hội viên của sân 18 lỗ golf- Đồi Vua- với thời hạn 01 (một) năm kể từ  ngày ......../......../201...... đến ngày ........./......../201...... theo quy định của Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia;

Use membership of King’s Hill 18 hole Golf Course 01 year  from ………………………201…. To……………………………201……..conform to Royal Golf Club’s Rules & Regulations.

2.                        Thẻ hội viên một năm chỉ có giá trị đối với chủ sở hữu ghi trên thẻ;

         Short – term membership for 1 (one) year applied only for the owner written on the card

3.                  Thẻ Hội viên một năm không có giá trị chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế hay hoàn trả lại phí gia nhập nếu không sử dụng thẻ;

            Short – term membership for 1 year cannot tranfer, inherit, convert or refund membership fee

4.                        Phí gia nhập thẻ Hội viên một năm đã bao gồm phí sân cỏ;

         Membership fee included green fee

5.                        Hội viên một năm không phải trả phí bảo dưỡng sân hàng năm;

Short-term Membership for 1 year is free for annual fee

6.                  Các khoản phí khác (phí caddie, phí thuê giày, phí thuê gậy, thuê xe Golf....) được áp dụng theo chính sách của Câu lạc bộ đối với hội viên dài hạn;

Other fees (caddie fee, shoe rental fee, club rental fee, golf cart rental fee....) is applied conform to Royal Golf Club’s Rules & Regulations like long – term membership

7.                  Hội viên một năm được hưởng các ưu đãi áp dụng cho hội viên dài hạn theo đúng quy định của Câu lạc bộ;

Short – term membership for 1 year has preferences like long – term membership conform to Royal Golf Club’s Rules and regulation

8.                  Hội viên một năm không được hưởng ưu đãi dành cho vợ và con của hội viên;

         Preferences are not applied for wife or children of short –term membership for 1 year

9.                  Hội viên một năm được sử dụng các tiện ích tại nhà Câu lạc bộ của sân Golf;

         Short – term membership can use  facilities of Royal Golf Club

10.                  Hội viên một năm được sử dụng sân tập theo đúng quy định của Câu lạc bộ;

         Short – term membership can use driving range conform to Royal Golf Club

11.              Thời hạn của thẻ Hội viên một năm bắt đầu từ ngày thanh toán đầy đủ phí gia nhập hội viên và được ghi rõ ngày hết hạn trên thẻ. Hết thời hạn ghi trên thẻ, thẻ hội viên một năm đó không có giá trị sử dụng;

         The expiry date of short – term membership is written on the membership card. After expiry date, that shorterm membership card can not be used.

12.       Hội viên được hưởng chính sách ưu đãi khi mua biệt thự tại sân Golf Hoàng Gia;

         Short – term membership can buy Villa at Royal Golf Club with a preferential price.

II.                Trách nhiệm và quyền hạn hội viên sở hữu thẻ 35 năm kể từ ngày 09/01/2010

 

Article 2: Responsibilities and rights of Party B

a. Trách nhiệm/ Responsibilities:

1.                  Thanh toán khoản tiền là: 294.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tư triệu đồng ) cho 01 thẻ  Hội viên cá nhân.

Paying membership fee: 294.000.000 VND (in written: Two hundred and ninety-four million dong ) for 01  Individual  membership.

2.                  Thanh toán đầy đủ các khoản phí theo Quy định của Câu lạc bộ đúng thời hạn.

Pay all costs as per Club’s policy in the appropriate time frame.

3.                  Tuân thủ nội quy, quy định và điều lệ mà Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia đã phê duyệt hoặc sẽ sửa đổi lại, bổ sung hoặc điều chỉnh vào bất kể thời gian nào mà không phải báo trước trên nguyên tắc tôn trọng cao nhất quyền hội viên.

The member agrees to abide by and be bound by the Royal Golf Club’s policies, rules & regulations, as they now exist or may hereafter be revised, supplemented and/or amended at any time upon the principle of the highest respect of membership rights, without prior notice.

4.                  Hội viên chịu trách nhiệm về các hành vi cư xử của gia đình cũng như khách mời của mình trong phạm vi Câu lạc bộ golf Hoàng Gia.

The Member agrees to take full responsibility for the behaviors of his/her spouse and their guests at the Club.

5.                  Đồng ý để Câu Lạc Bộ có thể phải đóng cửa để nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc các tình huống cần thiết khác mà không được quyền khiếu nại liên quan đến đòi bồi thường phí bảo dưỡng thường niên hoặc các loại phí khác liên quan.

The Club is eligible to close in case of upgrade, maintenance, repairing or other necessary circumstances and members are not to make any claim for compensation related to annual maintenance fee or other related fees.

b. Quyền hạn/Rights:

1.                  Sở hữu và sử dụng thẻ hội viên của sân 18 lỗ golf- Đồi Vua- với thời hạn 35 năm kể từ ngày khai trương sân 09/01/2010

Use membership of King’s Hill 18-hole Golf Course during 35 years from opening 9th January 2010

2.                  Được sử dụng các tiện ích tại nhà Câu lạc bộ của sân Golf.

Use facilities at Royal Golf Club.

3.                  Được miễn phí bảo dưỡng sân thường niên đến hết ngày 31/12/2015.

Free of Annual Fee until the date 31st December 2015

4.                  Được đăng ký thẻ Hội viên kèm gia đình đối với Vợ/ Chồng và con từ tám (08) đến mười tám (18) tuổi cho loại thẻ Gia đình.

Member’s spouse and children from eight (08) to eighteen (18) are considered as Family member.

5.                  Hội viên được phép chuyển nhượng quyền Hội viên của mình cho người khác theo quy định của Câu lạc bộ golf Hoàng Gia về chuyển nhượng đối với loại hình thẻ Hội viên cá nhân sau khi đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục giấy tờ và thanh toán đủ các khoản phí. Phí chuyển nhượng là 10% áp dụng cho đơn giá thẻ niêm yết cùng chủng loại thẻ của Công ty (Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia) tại thời điểm chuyển nhượng. Phí chuyển nhượng phải được thanh toán ngay khi chính thức nhận được phê duyệt.

Members can transfer their membership after opening 18 holes and completing all documentation and fees following to Club’s Rules and Regulations. Transfer fee is 10% value of the Membership fee at the transferring date following to the Rules and Regulations of the Company (Royal Golf Club). Transfer fees must be paid right after receiving official approval.

6.                  Hội viên được phép mời khách của mình tới chơi Golf tại Câu lạc bộ với mức giá ưu đãi. Hội viên có trách nhiệm thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan đến Hội viên, gia đình Hội viên và khách mời của Hội viên. Các loại phí, giá dịch vụ có thể sẽ được Công ty thay đổi hoặc điều chỉnh cho phù hợp trong quá trình hoạt động của Câu lạc bộ golf Hoàng Gia.

Member can invite their guest to come and play at Club with a preferential price. The Member hereby agrees to pay all dues, fees and other charges incurred by the Member and his/her spouse and their guests and to pay the Company’s account. The current dues, fees and other charges charged to members at the Club are set forth on the Schedule of Dues, Fees and Charges, which is subject to change in the discretion of the Company.

7.                  Hội viên được hưởng chính sách ưu đãi khi mua biệt thự tại sân Golf Hoàng Gia và sử dụng dịch vụ tại các khu dịch vụ của Sân golf.

Member can buy Villa and use service at Royal Golf Club with a preferential price.

8.                  Hội viên được coi như đối tác của Công ty, được quyền mời 10 khách mỗi năm mà không phải đi cùng.

Member is considered as partner of company, can invite 10 guests every year without appearance of Member.

 III.            Trách nhiệm và quyền hạn của Hội viên sở hữu thẻ VIP

 

Article 2: Responsibilities and rights of Party B

a. Trách nhiệm/ Responsibilities:

1.                  Thanh toán khoản tiền là: 1,512,000,000VND (Bằng chữ: Một tỉ năm trăm mười hai triệu đồng) cho 01 thẻ VIP

Paying membership fee: 1,512,000,000VND (in written: One billion five hundred  twelve million dong) for 01 VIP Membership

2.                  Thanh toán đầy đủ các khoản phí theo Quy định của Câu lạc bộ đúng thời hạn.

Pay all costs as per Club’s policy in the appropriate time frame.

3.                  Tuân thủ Nội quy, quy định và điều lệ mà Câu lạc bộ golf Hoàng Gia đã phê duyệt hoặc sẽ sửa đổi lại, bổ sung hoặc điều chỉnh vào bất kể thời gian nào mà không phải báo trước trên nguyên tắc tôn trọng cao nhất quyền hội viên.

The Member agrees to abide by and be bound by the Club’s Policies, Rules & Regulations, as they now exist or may hereafter be revised, supplemented and/or amended at any time in the Company’s sole discretion, without prior notice.

4.                  Hội viên chịu trách nhiệm về các hành vi cư xử của gia đình cũng như khách mời của mình trong phạm vi Câu lạc bộ golf Hoàng Gia.

The Member agrees to take full responsibility for the behaviors of his/her spouse and their guests at the Club.

5.                  Đồng ý để Câu Lạc Bộ có thể phải đóng cửa để nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc các tình huống cần thiết khác mà không được quyền khiếu nại liên quan đến đòi bồi thường phí bảo dưỡng thường niên hoặc các loại phí khác liên quan.

The Club is eligible to close in case of upgrade, maintenance, repairing or other necessary circumstances and members are not to make any claim for compensation related to annual maintenance fee or other related fees.

b. Quyền hạn/Rights:

1.                  Sở hữu và sử dụng thẻ hội viên của sân 18 lỗ golf- Đồi Vua- với thời hạn 35 năm kể từ ngày khai trương sân golf 18 lỗ (09/01/2010).

Use membership of King’s Hill 18-hole Golf Course during 35 years from opening 18 holes (January 9th 2010).

2.                  Được sử dụng các tiện ích tại nhà Câu lạc bộ của sân Golf.

Use facilities at Royal Golf Club.

3.                  Được miễn phí bảo dưỡng sân thường niên đến hết ngày 31/12/2015

Free of Annual Fee until the date 31st December 2015

4.                  Chủ thẻ Hội viên VIP được mời kèm theo 03 (ba) khách đánh cùng nhóm, 03 (ba) khách mời sẽ được hưởng quy chế và quyền lợi như Hội viên

Party B in this contract can invite three (03) guests to play at one time, these three (03) guests will have full responsibilities and rights like the Nominee in this contract.

5.                  Chủ thẻ VIP có thể mời 03 (ba) khách đánh cùng nhóm từng lần khác nhau mà không cần đi cùng. Ba khách này bắt buộc phải xuất trình thẻ đứng tên người chỉ định của thẻ VIP và giấy giới thiệu của Doanh nghiệp do chủ thẻ VIP ký.

Party B in this contract can invite three (03) different guest at different times without appearance of Nominee. These three guests must bring the Membership card (with the name of Nominee) with them and bring referral of company by signing VIP cardholders.

6.                   Hội viên được phép chuyển nhượng quyền Hội viên của mình cho người khác theo quy định của Câu lạc bộ golf Hoàng Gia về chuyển nhượng đối với loại hình thẻ VIP sau khi đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục giấy tờ và thanh toán đủ các khoản phí. Phí chuyển nhượng lần đầu tiên là 10% áp dụng cho đơn giá thẻ niêm yết cùng chủng loại thẻ của Công ty (Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia) tại thời điểm chuyển nhượng. Phí chuyển nhượng phải được thanh toán ngay khi chính thức nhận được phê duyệt.

Members can transfer their membership after opening 18 holes and completing all documentation and fees following to Club’s Rules and Regulations. Transfer fee is 10% value of the Membership fee at the transferring date following to the Rules and Regulations of the Company (Royal Golf Club). Transfer fees must be paid right after receiving official approval.

7.                  Bên B được phép thay đổi người chỉ định đứng tên trên hợp đồng này cho phù hợp với chính sách, hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức của bên B.

Party B can change the Nominee in this contract so as to fit its changing policies, business activities and organization.

8.                  Hội viên được phép mời khách của mình tới chơi Golf tại Câu lạc bộ với mức giá ưu đãi. Hội viên có trách nhiệm thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan đến Hội viên, gia đình Hội viên và khách mời của Hội viên. Các loại phí, giá dịch vụ có thể sẽ được Công ty thay đổi hoặc điều chỉnh cho phù hợp trong quá trình hoạt động của Câu lạc bộ golf Hoàng Gia.

Member can invite their guest to come and play at Club with a preferential price. The Member hereby agrees to pay all dues, fees and other charges incurred by the Member and his/her spouse and their guests and to pay the Company’s account. The current dues, fees and other charges charged to members at the Club are set forth on the Schedule of Dues, Fees and Charges, which is subject to change in the discretion of the Company.

9.                  Hội viên được hưởng chính sách ưu đãi khi mua biệt thự tại sân Golf Hoàng Gia và sử dụng dịch vụ tại các khu dịch vụ của Sân golf.

Member can buy Villa and use service at Royal Golf Club with a preferential price.

10.              Hội viên được coi như đối tác của Công ty, được quyền mời 10 khách mỗi năm với mức giá dành cho khách của Hội viên mà không phải đi cùng.

Member is considered as partner of company, can invite 10 guests every year with the price of Member Guest without appearance of Member.