Hole 11 - Par 5

Stroke Index: Men: 14, Ladies: 14

Được mệnh danh là “vết chân tròn trên cát”. Với địa hình giống như một bàn chân.

Là hố par 5 ngắn nhưng nhiều bunker nhất sân, với sáu bunker nhỏ, bên phải fairway là một bunker dài và một hồ nước chạy dọc theo hố.

Sau một cú phát bóng bên phải faiway, thì khả năng đánh gậy hai cắt nước vào trong green để bắt đại bàng là rất cao.

Partners