Hole 5 - Par 4

Stroke Index: Men: 9, Ladies: 9

Là hố par 4 có chiều dài ngắn nhưng lại là một hố khó và đầy thử thách.

Điểm rơi của cú phát bóng fairway bị kẹp bởi hai dãy núi hai bên.

Hướng đánh đẹp hố này là giữa fairway.

Green nằm cao hơn so với tee và fairway rất nhiều, vì vậy phải tăng gậy khi đánh vào green. Trước hướng đánh vào green có những hòn đá mồ côi chắn ngang tạo thêm độ khó cho cú đưa bóng vào green.

Bên trái green có một bunker nằm dài ôm sát, phía sau green là một bãi đá lộ thiên. Green có độ dốc từ sau ra trước từ phải qua trái.

Partners