Hole 6 - Par 4

Stroke Index: Men: 5, Ladies: 5

Là hố golf có tee phát bóng nằm trên đỉnh núi cao.

Bên trái fairway là dãy núi đá chạy dài theo fairway. Bên phải có một hồ nước nhỏ, hàng rào OOB bên phải chạy dọc từ tee tới green. Green thấp hơn so với fairway, vì vậy tạo nên nhiều cảm xúc khi các tay golf chinh phục cú đánh vào green, Green dốc từ trái qua phải.

Partners