Hole 7 - Par 4

Stroke Index: Men: 13, Ladies: 13

Đứng tại tee phát bóng của hố này, các golfer sẽ có một tầm nhìn rộng. Tee box nằm trên đỉnh ngọn đồi, hướng nhìn thẳng ra hồ nước và nhìn được trọn vẹn khung cảnh nhà câu lạc bộ.

Fairway xuống dốc nên bóng sẽ lăn nhiều, tạo lợi thế cho những cú phát bóng xa. Tuy vậy, fairway xuống dốc lại làm tăng độ khó cho cú đánh vào trong green.

Trước green là một hồ nước nhân tạo nhỏ, sau green là bunker.

Partners