Hole 7 - Par 4

Stroke Index: Men: 17, Ladies: 17

Hố 7 được coi là hố dễ chịu của chín hố đầu sân Queen.

Hố có khoảng cách ngắn, dễ đánh vào green bằng gậy phát bóng. Fairway có ba bunker làm bẫy, nhưng khi vào green, các tay golf sẽ trải qua nhiều cảm xúc vì green trông như những con sóng nhấp nhô trên biển cả.

Hố số 7 green có độ dốc từ trái qua phải

Partners