Hố 1 - Par 4

Stroke Index: Men: 15, Ladies: 15

Người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan vì thế hố 1 King Course là hố golf mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho các golfer bắt đầu khởi động.

Tee phát bóng được đặt cao hơn rất nhiều so với fairway và green khi phát bóng sẽ thấy bóng bay cao, bay xa hơn.

Hố được thiết kế hai fairway, fairway một lệch về bên trái, hai bunker và dòng suối cạn nằm bên phải fairway.

Hướng phát bóng đẹp bên trái fairway tạo thuận lợi cho cú đánh bóng vào green.

Đối tác