Hố 12 - Par 4

Stroke Index: Men: 2, Ladies: 2

Không hổ danh là hố khó thứ hai của sân.

Độ dài và hồ nước trước fairway đã tạo nên độ hoàn hảo cho hố golf này. Hướng đánh đẹp là thẳng bunker thứ hai bên trái fairway.

Hồ nước dài trước fairway là một thử thách cho nhiều golfer có cú phát bóng ngắn.

Bên phải hồ nước giữa là ranh giới ngoại biên được cắm cọc trắng.

Green vẫn có một bunker làm lá chắn, nhưng độ dốc của green lại tạo ra những thăng trầm cho người chơi.

Đối tác