Hố 13 - Par 4

Stroke Index: Men: 18, Ladies: 18

Đây lại là một hố để gỡ điểm và lấy thưởng.

Hố có khoảng cách ngắn, fairway rộng.

Nhưng bạn đừng vội mừng vì sau cú phát bóng đẹp có một bunker nằm cản trở trước green để thu hút những đường tấn công của các tay chơi khi đưa bóng vào green. Vì thế các tay golf vẫn phải e dè trước cạm bẫy này.

Đối tác