Hố 8 - Par 4

Stroke Index: Men: 3, Ladies: 3

Được đánh giá là hố par 4 dài nhất sân và có độ khó thứ ba của sân, kể cả các golfer chuyên nghiệp đánh hai gậy vào green cũng gặp rất nhiều thử thách.

Đúng như đánh giá hố 8 là hố có tee box thấp hơn so với fairway rất nhiều. Hố có khoảng cách dài, fairway lại lên dốc, vì thế sẽ ảnh hưởng đến độ dài của cú phát bóng.

Tuy nhiên, nửa sau của fairway lại xuống dốc và green cũng nằm thấp so với fairway . Bên phải green có một bunker dài nằm sát theo, tạo độ khó cho những cú đưa bóng vào trong green.

Đối tác