Hố 3 - Par 4

Stroke Index: Men: 1, Ladies: 1

Là hố khó nhất của chín hố sân Queen.

Tee phát bóng nằm trên đỉnh của một quả đồi nhỏ. Hướng phát bóng hẹp vì bị hai dãy đá hai bên chặn, nhưng fairway lại được mở rộng phía sau dãy núi bên trái.

Hướng đánh đẹp là hướng thẳng fairway.

Fairway có độ dốc từ trái sang phải và dốc về Green nhiều nên việc đưa bóng vào green sẽ rất khó.

Hướng đánh vào green đẹp nhất là bên trái green.

Đối tác