Welcome to Royal Golf course

Experience a high-class golf course located among the millions of years old pristine limestone mountains of the ancient capital.

Royal Golf Course

Hole by hole

Hole 3  |  Par 4

Là hố khó nhất của chín hố sân Queen. Tee phát bóng nằm trên đỉnh của một quả đồi nhỏ. Hướng phát bóng hẹp vì bị hai dãy đá hai bên chặn, […]

More detail
Hole 4  |  Par 5

Được đánh giá là hố golf có sự giao hòa giữa trời và đất, là hố khó nhất của sân King. Khoảng cách xa nhiều bẫy cát và nước, fairway uốn lượn […]

More detail

Facilities

Practice Area

Proshop

Clubhouse

Nhà hàng

Bar

Play & stay

Royal Golf Course
The Five
01 night at
The Five Villas & Resort
Ninh Binh
Member Non Member
Week day Weekend Week day Weekend
18 Holes (King) 2.070.000 2.610.000 2.520.000 4.000.000
18 Holes (King + Queen) 2.550.000 3.400.000 2.770.000 4.100.000
27 Holes (King + Queen) 3.050.000 4.050.000 3.500.000 5.450.000

Unit: VNĐ

Partners