Hố 8 - Par 3

Stroke Index: Men: 3, Ladies: 3

Đứng trên tee phát bóng các tay golf không khỏi ngỡ ngàng vì đây là một hố par 3 có khoảng cách dài.

Các tay golf sẽ cảm thấy green hẹp nhưng thực ra green của hố golf này khá rộng.

Green có độ dốc từ phải qua trái.

Đối tác