Hole 8 - Par 3

Stroke Index: Men: 3, Ladies: 3

Đứng trên tee phát bóng các tay golf không khỏi ngỡ ngàng vì đây là một hố par 3 có khoảng cách dài.

Các tay golf sẽ cảm thấy green hẹp nhưng thực ra green của hố golf này khá rộng.

Green có độ dốc từ phải qua trái.

Partners