Hole 1 - Par 4

Stroke Index: Men: 7, Ladies: 7

Là hố par 4 dài và có fairway rộng, các golfer thỏa sức với những đường swing ấn tượng

Hố có hai hướng đánh đẹp: Hướng thẳng bunker trên fairway dành cho những golfer có cú phát bóng dưới 250yard. Hướng đánh đẹp dành cho những golfer có cú phát bóng trên 250 yard là cắt mép núi bên trái.

Green được thiết kế rộng trước có hai bunker nhỏ, sau green là vách núi đá.

Partners