Hole 10 - Par 4

Stroke Index: Men: 8, Ladies: 8

Được gọi là hố cạm bẫy cho những golfer nghiệp dư. Dòng suối cắt ngang chia fairway thành hai nửa.

Fairway 1 được hai suối nước nhân tạo ôm trọn trong lòng.

Hướng đánh đẹp nhất của hố này là bên phải fairway.

Green được bunker dài bên phải làm điểm nhấn tạo nên sự tương phản về màu sắc và tăng độ khó của cú đưa bóng lên green.

Partners