Hole 14 - Par 4

Stroke Index: Men: 14, Ladies: 14

Là hố par 3 ngắn nhất sân, nhưng green lại được bao bọc bởi bốn bunker và một hồ nước bên trái.

Đến đây, bạn sẽ được nếm những “trái đắng” khi bước vào những cú gạt bóng trong green. Green được thiết kế như một quả đồi nhỏ, ở giữa nhô cao, hai đầu dốc xuống. Đã có nhiều golfer phải trả giá rất đắt khi gạt bóng trong green này.

Partners