Hole 15 - Par 4

Stroke Index: Men: 14, Ladies: 14

Là hố có khoảng cách trung bình nhưng mang lại nhiều tiếc nuối cho các golfer.

Bên trái và phải fairway đều là khu vực bẫy.

Đây cũng là hố có fairway hẹp. Điểm bóng rơi khi phát bóng có một bunker bên trái. Hướng đánh đẹp nhất là bên phải bunker, đòi hỏi phải có cú phát bóng chuẩn xác nhất ở hố này.

Trước green có một bunker, sau green là hồ nước nhỏ, đòi hỏi các tay chơi phải đánh đúng khoảng cách mới đưa bóng nằm trong green.

Partners