Hole 3 - Par 4

Stroke Index: Men: 17, Ladies: 17

Một hố par 4 được coi là hố gỡ điểm, ăn thưởng cho golfer. Hố số 3 có khoảng cách ngắn nhất sân.

Fairway rộng, hai bunker nằm dài ôm trọn green. Green có độ nghiêng từ sau ra trước và từ phải qua trái. Là một hố có khoảng cách ngắn nhưng green thì đầy thử thách và tạo nhiều cung bậc cảm xúc cho golfer.

Partners